Welkom bij Hevesta

Hevesta is een horeca advies en bemiddelingsbureau dat is opgericht in 1978. Wij adviseren en bemiddelen bij de aan of verkoop van horeca en recreatieobjecten in geheel Nederland. Daarnaast hebben wij geadviseerd en bemiddeld bij diverse internationale projecten.

Het verkopen van een horecabedrijf vergt een goede en gedegen voorbereiding. Het is niet alleen het nemen van de beslissing tot verkoop van een horecabedrijf. Een bedrijf dien je "verkoopbaar te maken". Dit impliceert een gedegen technische, financiële en fiscale voorbereiding. Ook de presentatie van het bedrijf zelf dient optimaal te zijn. Immers niet alleen de prijs is bepalend, maar evenzeer de presentatie van de sterke kanten van het object.
 
Ook het aankopen van een horecabedrijf vraagt om een goede voorbereiding. U dient voor uzelf doelstellingen te formuleren zoals onder andere wat wil ik bereiken met mijn bedrijf, wat zijn mijn sterke punten in deze sector en in welk marktsegment wil ik opereren. Tevens dient er duidelijkheid te zijn over het beschikbare startkapitaal. De voorbereiding vanuit deze gedachtegang geeft een grotere kans van slagen.
 
Wij van Hevesta zijn daar in gespecialiseerd. Wij kunnen u adviseren bij het te volgen traject. Wij bereiden de zaak tot in detail voor, ten einde de kans op een succesvolle transactie zo groot mogelijk te maken.
 
Onze kracht is dat de advisering vanuit Hevesta veel verder gaat dan het bepalen van de verkoop of aankoopprijs van een object. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men ons geregeld vraagt te adviseren en te bemiddelen bij bedrijven waar de geschikte opvolging ontbreekt, bij ondernemers die uitbreiding zoeken van hun activiteiten, bij verhuur of verpachting van zaken etcetera.
 

 

 

Direct contact